Trenérská licence na PARKOUR

Už jsou to dva roky, co jsem s několika top parkouristy z ČR absolvoval kurz přes Sokol. Bylo to celkem náročné, ale o to více zábavné a stále na to vzpomínám! První trenérská licence na parkour v České Republice.

Něco o kurzu

Kurz vypsala Česká obec sokolská (zaštítěná MŠMT), za kterou ale stál hlavně náš kamarád Milan Hybner. Ten ve spolupráci se Sahirem začal tvořit šablonu celého kurzu a závěrečných zkoušek podle předlohy ADAPT Level 2, která je jako jediná celosvětově uznávaná. Kurz se skládal celkem ze 150 hodin – 100 hodin praxe a 50 hodin teorie. Časově to určitě náročné je, ale pokud chcete opravdu dělat trenéra a předávat svým svěřencům to nejlepší, musíte učení i nějaký čas obětovat. Celkově se tedy jednalo o 7 víkendů v Praze + jeden den závěrečných zkoušek (Spartan Race je oproti tomu procházka s přítelkyní za ruku).

Avengers

Náš hvězdný tým se skládal z 18 lidí, kteří se parkouru věnují opravdu dlouho a mají zkušenosti na rozdávání. A tak také kurz probíhal, kdo jiný by totiž vedl jednotlivé bloky než my? Každý měl připravený předem určitěný typ tréninku a ostatní pak vyučoval, přednášel nebo vedl trénink. Mimo nás zde byli samozřejmě odborníci, kteří vedli odborné přednášky (anatomie, první pomoc atd.). Bohužel né všichni tento kurz dodělali, i já jsem si musel kvůli zranění náročné závěrečné zkoušky odložit a dělat je skoro o rok později ještě s Tomcanym a Jirkou. Z 18 lidí dnes může tuto licenci mít na zdi pouze 12 vyvolených, kteří se k ní dostali přes hodiny učení a hlavně tvrdé dřiny a potu.

trenérká licence na parkour Pavel Cibulka

Závěrečné zkoušky!

Tohle byl trochu oříšek. Jaké si to uděláte, takové to máte…a my si to udělali opravdu těžké! Závěrečné zkoušky se konali v jeden den. A pokud jste něco nedokázali na čas nebo spadli 3 krát ze zábradlí? Bohužel pro vás konec.

Takže nejdřívě běh, pak silová část + parkourové techniky a balanc. Předtím ještě obhajoba závěrečné práce, kterou musíte napsat a krátné zkoušení (já si vytáhl historii PK v ČR, kde mě zkoušel Dan a s některými událostmi jsem byl dost na hraně). Nejvíce jsem se bál běhu, který je poskládaný dost nebezpečně a tak aby člověka pěkně vyždímal. Díky tomu jsem ale začal trénovat, zaběhl si trifektu v závodech Spartan Race a běhání mě baví dodnes. No a co jsme tedy vlastně vše museli zvládout?

trenérská licence na parkour

Rovnou na fyzické testy = klikněte zde!

Struktura závěrečné zkoušky

Zkoušky jsou rozdělené na několik částí nezávislých v tom smyslu, že při nesplnění jedné části je třeba při opravném pokusu prokázat zvládnutí celé této části. Tyto části jsou:

1. písemný test
2. ústní zkouška
3. obhajoba závěrečné práce
4. testy kondičních schopností
5. test rovnováhy
6. testy technických dovedností
7. test pedagogických kompetencí

Jednotlivé části zkoušky jsou hodnoceny prospěl/neprospěl. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba ve všech částech získat hodnocení prospěl.

Teoretická část

Písemný test

* obsahuje otázky hodnotící osvojení si znalostí obsažených v teoretických přednáškách
* 40 otázek, může být 0-4 správných odpovědí, časový limit 90 minut

Ústní zkouška

Ústní pojednání na dvě z níže uvedených témat. Zkoušený si losuje jedno téma z každé skupiny. O každém tématu bude mluvit 2-5 minut.

Didaktika a sportovní techniky pohybů v parkouru:

1. Precision jump
2. Kong vault
3. Dash vault
4. Speed vault
5. Lazy vault
6. Kash vault
7. Split foot
8. Turn vault
9. Cat-leap
10. Dopad (landing)
11. Roll
12. Wall climb
13. Climb-up

Druhá skupina témat:

1. Rozvoj rychlostních schopností
2. Rozvoj koordinačních schopností
3. Rozvoj silových schopností
4. Rozvoj vytrvalosti
5. Rozvoj flexibility
6. První pomoc
7. Pedagogické a didaktické zásady výuky parkouru
8. Psychologické zásady výuky parkouru
9. Anatomie opěrného systému
10. Svaly lidského těla
11. Dýchací a srdečně cévní soustava
12. Tréninková jednotka v parkouru
13. Právní odpovědnost instruktora
14. Věkové zvláštnosti

PRAKTICKÁ ČÁST

trenérká licence na parkour Pavel Cibulka

Testy kondičních schopností

Testy kondičních schopností mají stanoveny dva limity. Pokud zkoušený nesplní u jakéhokoli z testů jednodušší limit (uvedený obyčejným řezem písma), je v testu kondičních schopností hodnocen neprospěl. Pokud zkoušený splní jednodušší limit, ale nedosáhne náročnějšího limitu (uvedeného tučným řezem písma), získává jeden bod. Pokud zkoušený splní náročnější limit, získá dva body. V praxi to znamená, že cca polovinu musíte dát náročnější limit. Tahle část zkoušek je za mě nejnáročnější, takže si jí určitě můžete vyzkoušet!

Hodnocení dle celkovém součtu ze všech testů kondičních schopností:

21-28 bodů – prospěl
0-20 bodů – neprospěl

1. běh 400 m do 72 **65** s
2. 5 km běh do 26 **23** minut (mezi během na 400 m a na 5000 m je 10 minutová přestávka)
3. skok odrazem snožmo do dálky 250 **265** cm (3 pokusy)
4. výskok snožmo do výšky 100 **110** cm (3 pokusy)
5. climb-up z cat-leapu do stoje na zdi 5 + 3 **6** op. do 120 s (ne přes loket, ani nahoru ani dolu)
6. výdrž v cat-leapu 55 **75** s
7. 70 dřepů v jedné sérii, 1 dřep na pravé, 1 dřep na levé do 5 minut / **70 dřepů v jedné sérii, odpočinek 2 minuty, 5 dřepů na pravé, 5 dřepů na levé** do 5 minut (při dřepu v kolenou ostrý úhel)
8. shyby podhmatem čistě silově 9 **11** op. (striktní – na klepnutí)
9. muscle-up 2 **3** op. (z úplného vyvěšení)
10. vznosy 12 **16** op. (bez zakopávání, na klepnutí) (180 s)
11. kliky ve stojce u zdi s dotykem hlavou země 5 **7** opakování, striktní technika (ruce do stopy od zdi, bez prohýbání v zádech, bez švihu nohama, hlavou na zem bez opření o hlavu), bez odpočinku
12. kliky, 25 **30** op. bez odpočinku (korektní technikou)
13. 6 **8** shybů nadhmatem
14. výdrž ve svisu 70 **90** s

Test rovnováhy

trenérká licence na parkour Pavel Cibulka

Skládá se z 5 částí, je nutno projít každou z nich. Tři špatné pokusy = neprospěl. Trvání zkoušky není časově omezeno. Mezi každou částí je krátký odpočinek. Každá část začíná a končí ve výchozí pozici.

Výchozí pozice – je rovnováha na jedné noze (noha rovnoběžně se zábradlím)

  • 1. část – Chůze vpřed a vzad

Výchozí pozice – postavit se 5 sekund na jednu nohu – postavit se 5 sekund na druhou nohu (u obého chodilo podélně) – chůze 5 metrů po zábradlí vpřed – chůže 5 metrů vzad – výchozí pozice

  • 2. část – Chůze bokem a dřep

Výchozí pozice – chůze po zábradlí stranou 5 metrů (chodidlo kolmo k zábradlí, možno podřep, ale ne dřep) – obrat – dřep – chůze po zábradlí stranou na druhou stranu 5 metrů (opět chodidlo kolmo k zábradlí) – výchozí pozice

  • 3. část – 5 dřepů

Výchozí pozice – 5 dřepů na zábradlí (nemusí být plný rozsah, kolena do 90°; ve stoji patrné stání, je možný mírný podřep) – výchozí pozice

  • 4. část – Cat-walk 

Výchozí pozice – 5 metrů cat-balance vpřed – 5 metrů cat-balance vzad – výchozí pozice

  • 5. část – Otočky

Výchozí pozice – alespoň 3 kroky vpřed – půlobrat vlevo – dřep – stoj – půlobrat vpravo – alespoň 3 kroky vpřed – půlobrat vpravo – dřep – stoj – půlobrat vlevo – alespoň 3 kroky vpřed – dvojný obrat (nezáleží na technice) – výchozí pozice

Testy technických dovedností

Test technických dovedností trvá nejvýše 30 minut.

Pokud není uvedeno jinak, všechny dovednosti musí být zkoušející schopen předvést „na obě strany“ (odrazem či oporem pravé i levé).

Zkoušková komise vybere některé z uvedených technik, které zkoušený předvede.

1. dash vault
2. kong vault
3. dive kong
4. speed vault
5. speed step
6. lazy vault
7. turn vault
8. reverse vault
9. two handed vault
10. no contact vault
11. vazba jakýkoli vault – precision jump
12. drop landing z výšky 150 cm
13. drop – roll z výšky 250 cm
14. precision jump z obou nohou (pozn.: pokud zkoušející určí, musí zkoušený dopad „ustát“)
15. precision jump z jedné nohy (pozn.: pokud zkoušející určí, musí zkoušený dopad „ustát“)
16. cat-leap – cat-leap
17. cat-leap – precision jump
18. cat leap – wall-climb, dopad do stejné úrovně
19. cat leap – wall-climb, dopad do vyšší úrovně
20. roll na tvrdé podlaze (beton)
21. roll na trávě
22. houpání na stromě
23. komíhání na hrazdě s obratem v předkmihu
24. komíhání na hrazdě – seskok do precision jump
25. komíhání na hrazdě – seskok do cat-leap
26. vylézt na strom či jiný objekt, který určí zkoušející
27. překonání překážky přeskokem dle vlastního uvážení (navrhnout způsob efektivního překonání překážky – vymyslet, odůvodnit a předvést)
28. tic-tac
29. tic-tac – precision jump
30. tic-tac – cat-leap

Kombinace technik

1. flow o délce 5 minut – trasa se opakuje

-Dodnes vzpomínám na flow, kterou vedl Piccaso a při které jsme si skočili věci a hlavně dropy, které by většina z nás už dělat nikdy nechtěla.

2. follow the leader (je možné improvizovat); délka 60 s

Testy pedagogických kompetencí

Zkoušený odvede trénink o délce 60 minut pro 4-15 lidí na předem určeném místě. Den před dnem zkoušky si vylosuje zaměření tréninku z následujících možností:

1. trénink kondiční zaměřený na rozvoj rychlosti
2. trénink kondiční zaměřený na rozvoj síly
3. trénink kondiční zaměřený na rozvoj vytrvalosti
4. trénink s důrazem na aktivní regeneraci po zátěži
5. trénink technický zaměřený na naučení nové techniky
6. trénink technický zaměřený na procvičování stávající techniky

No, na jeden den to není špatné, že? Udělat si trenérskou licenci na parkour není tak snadné, ale určitě to stojí za to!

A co ty? Trenérská licence na parkour na tebe čeká! Pokud se bojíš zkoušek, přijď za mnou. 

trenérská licence na parkour